WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

6. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

6. NEDĚLE PO VELIKONOCÍCH

Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: Hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej. Aleluja!

ŽALM 27,7.8.9

První čtení: Skutky 16,16-34

 

Tužby velikonoční (IV):

2. Aby oslavený Pán provázel naši církev znameními své spásné moci, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svoji lásku k Ježíši Kristu osvědčovali láskou k bližnímu, modleme se k Hospodinu.

 

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, pomoz nám, abychom tvůj svatý zákon obětavě plnili a tvé božské vznešenosti s čistým srdcem sloužili! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 22,12-14.16-17.20-21

 

Evangelium: Jan 17,20-26

 

Verše k obětování: Žalm 68,20-21

 

Verše k požehnání: Jan 15,26; 16,14

 

Modlitba k požehnání:

 

Nebeský Otče, tvůj požehnaný Syn, velekněz nové smlouvy, vstoupil do nebeské svatyně, kde se bez přestání za nás přimlouvá. Dej, ať posvěceni přijímáním jeho těla a krve prospíváme ve víře a bez ustání vzýváme svaté jméno Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 24, 44, 127, 148, 176, 288, 294, 303Václav Drašnar publikováno: 02.05.2016 10:19 zobrazeno: 598x