WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

HOD BOŽÍ SVATODUŠNÍ

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. Aleluja!

Jan 4,24

 

První čtení: Skutky 2,1-11 (12-21)

 

Tužby svatodušní:

2. Za duchovní dary moudrosti a rozumnosti, rady a síly, umění, zbožnosti a svaté bázně, modleme se k Hospodinu.

3. Za milost znovuzrození a svatodušní proměny našeho života v život svědecký, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, děkujeme ti, že do srdcí věřících vléváš dary svého Ducha svatého. Dej, ať se v témž Duchu radujeme, že jsi naše jména zapsal do knihy života! Prosíme tě, osviť nás, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Římanům 8,14-17

 

Evangelium: Jan 14,8-17

 

Verš k obětování: Žalm 130,5

 

Verš k požehnání: Skutky 2,4

 

Modlitba k požehnání:

Bože naší spásy, dej, ať my všichni, kdo jíme z tohoto chleba a pijeme z tohoto kalicha, sjednoceni silou Ducha svatého vnášíme tvé požehnání do světa, v němž žijeme a pracujeme! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 261, 263, 265, 267

 Václav Drašnar publikováno: 10.05.2016 09:34 zobrazeno: 607x