WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

DRUHÁ NEDĚLE PO SV. DUCHU

Hospodine, obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sejmi ze mne všechny hříchy.                    ŽALM 25,16.18

 

První čtení: 1. Královská 8,22-23.41-43

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (I):

2. Abychom byli církví žijící z milosti Kristovy a darů jeho Ducha, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom na Boží lásku a věrnost odpovídali naší lidskou láskou a věrností, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nám dopřáváš svou ochranu a vychováváš si nás ke zbožnosti. Prosíme tě, obdaruj nás úctou k tvému jménu! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Galatským 1,1-12

 

Evangelium: Lukáš 7,1-10

 

Verše k obětování: Žalm 9,11-12.13

 

Verš k požehnání: Žalm 17,6

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, žes nás občerstvil u stolu své milosti. Zbav nás duchovní pýchy a dej nám tichou důvěru ve tvé milosrdenství! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 13, 45, 175, 94, 124, 148, 198, 291

 Václav Drašnar publikováno: 23.05.2016 11:27 zobrazeno: 539x