WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

TŘETÍ NEDĚLE PO SV. DUCHU

Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin, nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. 

ŽALM 30,2

První čtení: 1. Královská 17,17-24

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (I):

2. Abychom byli církví žijící z milosti Kristovy a darů jeho Ducha, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom na Boží lásku a věrnost odpovídali naší lidskou láskou a věrností, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, bez tebe není nic dobré ani svaté. Prosíme tě, rozprostři nad námi své milosrdenství a dej, abychom se tebou nechali vést ve věcech duchovních i světských! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Galatským 1,11-24

 

Evangelium: Lukáš 7,11-17

 

Verš k obětování: Žalm 9,11

 

Verš k požehnání: Lukáš 7,16

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dovolil jsi nám přijímat svátost těla a krve tvého Syna. Dej, ať nasyceni tímto duchovním pokrmem a nápojem žijeme novým životem a sloužíme ti ve shodě s tvou vůlí! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 100, 101, 102, 105, 131, 172, 182 Václav Drašnar publikováno: 30.05.2016 10:10 zobrazeno: 653x