WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Třetí neděle po Velikonocích


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

ČTVRTÁ NEDĚLE PO SV. DUCHU

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: „Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti.“ A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

ŽALM 32,5

 

První čtení: 2. Samuelova 11,26 - 12,10.13

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (I):

2. Abychom byli církví žijící z milosti Kristovy a darů jeho Ducha, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom na Boží lásku a věrnost odpovídali naší lidskou láskou a věrností, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, prosíme tě, udržuj svou církev ve víře a lásce, ať v naší zemi prospívá, slouží tvé spravedlnosti a ze tvé milosti zvěstuje tvou pravdu! Osviť nás Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Galatským 2,16-21

 

Evangelium: Lukáš 7,36 - 8,3

 

Verše k obětování: Žalm 16,7-8

 

Verše k požehnání: Lukáš 7,48.50

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že jsi nás nasytil nebeskými dary. Veď nás Duchem svatým, abychom tě chválili nejenom ústy, ale celým životem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 4, 12, 28, 54, 83, 133, 156, 167

 

 Václav Drašnar publikováno: 06.06.2016 10:39 zobrazeno: 705x