WebArchiv - archiv českého webu

ŠESTÁ NEDĚLE PO SV. DUCHU

Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí.                         ŽALM 47,2-3

 

První čtení: 1. Královská 19,15-16.19-21

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom opravdovostí své víry naplňovali svůj život ve svaté církvi Kristově, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli vděčni za to, že víme, komu jsme uvěřili, a za slovo Boží se nikdy nestyděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, tobě patří nebe i země a od tebe pochází vše dobré. Prosíme tě, uděl nám ducha pravé zbožnosti, aby oživil to, co je v nás dobrého, a zachoval to pro věčnost! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Galatským 5,1.13-25

 

Evangelium: Lukáš 9,51-62

 

Verše k obětování: Žalm 16,1-2

 

Verše k požehnání: Lukáš 9,56.60

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, chválíme tě, že mezi námi rozděluješ poklady své milosti. Pozvedni nás do nového života a učiň z nás ochotné nositele radostné zvěsti tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 75, 77, 87, 104, 143, 294, 303 Václav Drašnar publikováno: 20.06.2016 10:17 zobrazeno: 744x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus