WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

První neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

SEDMÁ NEDĚLE PO SV. DUCHU

Příštímu pokolení vyprávějte: „Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně.“

ŽALM 48,14b-15

První čtení: Izajáš 66,10-14

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom opravdovostí své víry naplňovali svůj život ve svaté církvi Kristově, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli vděčni za to, že víme, komu jsme uvěřili, a za slovo Boží se nikdy nestyděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, s tímto světem máš svůj plán, který se v plnosti času naplní. Dej, abychom hledali a nalézali tvou vůli, když na nás doléhá tíseň tohoto světa! Vzdaluj od nás vše, co naší duši škodí, a naopak nám uděluj vše, co prospívá. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Galatským 6,(1-6) 7-16

 

Evangelium: Lukáš 10,1-11.16-20

 

Verše k obětování: Žalm 66,8-9

 

Verše k požehnání: Koloským 3,15-16a

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás sytíš svým slovem a svátostmi. Svou milostí proměň naše srdce, abychom opustili cesty lidské svévole a obrátili se na cestu pravou, která vede k tobě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 9, 71, 76, 84, 115, 199, 201

 Václav Drašnar publikováno: 27.06.2016 12:00 zobrazeno: 653x