WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

OSMÁ NEDĚLE PO SV. DUCHU

Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel. Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo.

ŽALM 17,8.2

 

První čtení: Deuteronomium 30,9-14

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Abychom opravdovostí své víry naplňovali svůj život ve svaté církvi Kristově, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli vděčni za to, že víme, komu jsme uvěřili, a za slovo Boží se nikdy nestyděli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, prosíme tě, daruj nám duši tichou a pokornou, abychom rozjímali o všem, co je správné, a s přispěním tvé milosti uváděli dobré myšlenky ve skutek! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Koloským 1,1-14

 

Evangelium: Lukáš 10,25-37

 

Verše k obětování: Žalm 25,4-5

 

Verše k požehnání: Lukáš 10,27.28

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nám ve svátosti večeře Páně dáváš okoušet chléb a kalich tvého přicházejícího království. Pomoz nám růst ve víře, naději a lásce, abychom do tvého království ukazovali cestu svým bližním! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána.

 

Vhodné písně: 21, 39, 115, 147, 148, 152, 194, 200Václav Drašnar publikováno: 04.07.2016 09:58 zobrazeno: 653x