WebArchiv - archiv českého webu

DEVÁTÁ NEDĚLE PO SV. DUCHU

Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře? Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu.

ŽALM 15,1.2

První čtení: Genesis 18,1-10a

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Abychom širokou cestu hříchu opustili a na úzkou cestu života v Kristu vstoupili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom okolnímu světu v nouzi a mravní bídě duchovně i hmotně pomáhali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, nauč nás vážit si tvého milosrdenství, které nám na každý den projevuješ, a pomoz nám usilovat o to, co je ve shodě s tvou vůlí! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Koloským 1,15-28

 

Evangelium: Lukáš 10,38-42

 

Verše k obětování: Žalm 54,8-9a

 

Verš k požehnání: Lukáš 8, 15

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, když nás posilňuješ svým slovem a svátostmi, dej, aby celý náš život byl obětí, jejíž vůně je tobě příjemná! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 86, 89, 110, 183, 192, 290, 296, 308 Václav Drašnar publikováno: 11.07.2016 09:51 zobrazeno: 658x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus