WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Druhá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

26. února
Brokopondo

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba na festivalu duchovní hudby

05.07.2016

„Haleluja. Jak je dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citaře.“ Žalm 147,1.7

Bože, děkujeme ti za toto setkání prostoupené zpěvem a hudbou. Děkujeme ti za dar hudby, které je mostem k vnitřnímu porozumění lidských srdcí prostřednictvím tónů, zvuků a rytmů, a která sbližuje lidi z různých zemí a národů přes hranice. Neboť všechny národy jsou vybízeny, aby tebe, Bože chválily (Ž 117,1).

V tomto červencovém čase ti děkujeme za věrozvěsty Cyrila a Metoděje, kteří chválili tvé svaté jméno slovanským jazykem.

Děkujeme ti za Mistra Jana Husa, který učil své současníky vyjádřit víru a zbožnost písněmi.

Bože, tvůj lid a tví věrní svědkové tě chválí v každé době a mohou tvoji moc a tvé milosrdenství oslavovat i na věky. Dopřej nám, abychom se k této nepřestávající chvále se mohli i my připojit, neboť je dobré, Bože, tobě zpívat žalmy (Ž 147,1). Ať tě dokážeme oslavovat dobrým zpěvem, ale i dobrým slovem a jednáním v celém svém životě.

Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky (Ž 113,2). Amen.

Červenec 2016                    Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 29.07.2016 12:46 zobrazeno: 516x