WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Dvanáctá neděle po sv. Duchu

Čekej, Izraeli, na Hospodina nyní i navěky.              ŽALM 131,3

První čtení: Genesis 15,1-6

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Abychom širokou cestu hříchu opustili a na úzkou cestu života v Kristu vstoupili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom okolnímu světu v nouzi a mravní bídě duchovně i hmotně pomáhali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, v každé době si povoláváš služebníky dobré a věrné. Dej, abychom ti oddaně sloužili a viděli, že se na nás uskutečňují tvá zaslíbení! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Židům 11,1-3.8-16

 

Evangelium: Lukáš 12,32-40 (41-48)

 

Verše k obětování: Žalm 88,2-3a

 

Verš k požehnání: Lukáš 12,40

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, sešli své církvi jednotu a mír, aby skrze tvé slovo a svátosti proudily do církve dary tvého životodárného Ducha! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 29, 32, 146, 153, 183, 186 Václav Drašnar publikováno: 01.08.2016 08:54 zobrazeno: 636x