WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Pátá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Patnáctá neděle po sv. Duchu

Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost.                   ŽALM 104,33-34

 

První čtení: Sírachovec 10,12-18

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v boji s pokušením a hříchem u Pána církve pomoc hledali a nalézali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli uzdraveni z duchovní slepoty a moci Boží se otevřeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, ty jsi věrný ve svých slibech a ryzí ve své pravdě. My však ze strachu nebo z vypočítavosti často lžeme a převracíme právo. Prosíme tě, pomoz nám, abychom slovem i skutkem šířili pravdu a konali spravedlnost! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 13,1-8.15-16

 

Evangelium: Lukáš 14,1.7-14

 

Verše k obětování: Žalm 102,16-17

 

Verše k požehnání: Přísloví 25,6-7

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že nás u svého stolu obnovuješ chlebem života a kalichem spasení. Dej, ať zakotveni ve tvé pravdě a lásce pomáháme jedni druhým! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 134, 150, 41, 104, 162, 167, 307 Václav Drašnar publikováno: 22.08.2016 03:51 zobrazeno: 653x