WebArchiv - archiv českého webu

Šestnáctá neděle po sv. Duchu

Ty jsi, Hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech. Nalož se svým služebníkem podle svého milosrdenství.               ŽALM 119,137.124a

První čtení: Deuteronomium 30,15-20

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v boji s pokušením a hříchem u Pána církve pomoc hledali a nalézali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli uzdraveni z duchovní slepoty a moci Boží se otevřeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, zahrň nás hojností své milosti, abychom nepodléhali svým špatným sklonům a drželi se tvého věčného zákona! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filemonovi 1-21

 

Evangelium: Lukáš 14,25-33

 

Verš k obětování: Daniel 9,19

 

Verš k požehnání: Lukáš 9,23

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dej, ať očištěni tvým slovem a svátostmi cele se přimkneme k tobě, aby naše srdce byla prostoupena bratrskou láskou k našim bližním! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 3, 5, 97, 95, 185, 288, 293 Václav Drašnar publikováno: 29.08.2016 11:58 zobrazeno: 680x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus