WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Šestnáctá neděle po sv. Duchu

Ty jsi, Hospodine, spravedlivý, přímý ve svých soudech. Nalož se svým služebníkem podle svého milosrdenství.               ŽALM 119,137.124a

První čtení: Deuteronomium 30,15-20

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v boji s pokušením a hříchem u Pána církve pomoc hledali a nalézali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom byli uzdraveni z duchovní slepoty a moci Boží se otevřeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, zahrň nás hojností své milosti, abychom nepodléhali svým špatným sklonům a drželi se tvého věčného zákona! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filemonovi 1-21

 

Evangelium: Lukáš 14,25-33

 

Verš k obětování: Daniel 9,19

 

Verš k požehnání: Lukáš 9,23

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dej, ať očištěni tvým slovem a svátostmi cele se přimkneme k tobě, aby naše srdce byla prostoupena bratrskou láskou k našim bližním! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 3, 5, 97, 95, 185, 288, 293 Václav Drašnar publikováno: 29.08.2016 11:58 zobrazeno: 646x