WebArchiv - archiv českého webu

Devatenáctá neděle po sv. Duchu

Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho.           ŽALM 78,1

První čtení: Ámos 6,1a.4-7

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Za dar odvahy bojovat dobrý boj víry až do konce, modleme se k Hospodinu.

3. Za vytrvalost v našem duchovním zápasu se silami hříchu a zla, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, odvrať nás ode všeho, co svádí z cesty spasení, a naši mysl učiň bdělou a pozornou, abychom o tvém zákoně rozjímali a podle něj žili! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Timoteovi 6,(6-11a) 11b-19

 

Evangelium: Lukáš 16,19-31

 

Verše k obětování: Žalm 119,12-13

 

Verš k požehnání: Lukáš 6,21

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, obnov svou církev, aby se její jednota stala viditelnou a bohatství duchovních darů, které jí svěřuješ, ať se dostane ke všem, kdo hladoví a žízní po pravém životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 27, 62, 104, 109, 306, 308, 312

 Václav Drašnar publikováno: 19.09.2016 10:44 zobrazeno: 652x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus