WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

22. neděle po sv. Duchu

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.          ŽALM 28,7

 

První čtení: Genesis 32,23-31

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom svým bližním dokázali sloužit k jejich duchovnímu prospěchu, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom vírou i skutky lásky přispívali k jednotě a blahu církve i národa, modleme se k Hospodinu. 

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, tys naše útočiště a naše skála. Od tebe pochází i naše víra. Skloň se k prosbám své církve a dej, abychom rostli ve zbožnosti a poslušnosti tvé vůle! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Timoteovi 3,14-4,5

Evangelium: Lukáš 18,1-8

Verše k obětování: Žalm 121,1-2

Verše k požehnání: Lukáš 18,7-8

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, že jsi nás v této svátosti obdaroval podílem na těle a krvi svého Syna. Pomoz nám uchovat si víru v našich srdcích i našich životech! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 53, 54, 58, 115, 116, 180, 182, 194 Václav Drašnar publikováno: 10.10.2016 10:17 zobrazeno: 607x