WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Pátá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

23. neděle po sv. Duchu

Modlitba poníženého proniká oblaky a neutiší se, dokud nedosáhne cíle.          SÍRACHOVEC 35,17

První čtení: Jeremjáš 14,7-9.19-22

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VI):

2. Abychom svým bližním dokázali sloužit k jejich duchovnímu prospěchu, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom vírou i skutky lásky přispívali k jednotě a blahu církve i národa, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, prosíme tě, zahlaď naše viny a vyprosti nás z léček hříchu, do nichž se v naší lidské slabosti znovu a znovu zaplétáme. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 2. Timoteovi 4,6-8.16-18

Evangelium: Lukáš 18,9-14

Verše k obětování: Žalm 34,18-19

Verš k požehnání: Lukáš 18,14

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, nedopusť, abychom podlehli pokušením, která na nás útočí a svádějí na scestí. Svým slovem a svátostmi udržuj naše kroky na oné úzké cestě, která směřuje k tobě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 39, 46, 52, 69, 72, 195, 308, 323 Václav Drašnar publikováno: 17.10.2016 10:34 zobrazeno: 641x