WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Nová kniha připomínající život a dílo prof. Vladimíra Kubáče

Člověk před Boží tváří – Vladimír Kubáč. Vyšehrad, Praha 2016, 336 stran, 348 Kč.

Nakladatelství Vyšehrad vydalo šedesát let od začátku publikační činnosti prof. Kubáče knihu souhrnně připomínající jeho život a dílo v roce, kdy od jeho náhlé smrti uplynulo 23 let. Publikace k poctě profesora Husovy bohoslovecké fakulty a děkana Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, starozákoníka Vladimíra Kubáče (1929 - 1993), vychází v edici Dějiny idejí jako studijní pomůcka pro začínající studenty HTF UK Praha a současně jako způsob připomenutí jeho díla. Obsahuje profil prof. Kubáče ve společenském a  církevním kontextu, charakteristiku jeho vykladačského přístupu a zhodnocení jeho díla a přínosu Církvi československé husitské (kde se o  formování duchovních obětavě a mnohočetně staral), reflexi jeho odkazu slovy jeho žáků, a zejména strukturovaný výběr jeho prací, uveřejněných povětšinou v  časopisech a v málo dostupné literatuře nebo nikdy neuveřejněných – pocházejících z jeho pozůstalosti. Prof. Kubáč patřil ke kmenovým překladatelům (garantům) Českého ekumenického překladu Bible, jehož popularizaci svým dílem pomáhal zajišťovat. Svými rozsáhlými vědomostmi encyklopedického charakteru, jazykovými znalostmi a překladatelskou erudicí výrazně přispěl jak ke zpřístupnění myšlenkového světa Starého zákona (Tanachu), tak do zápasu o etablování Starého zákona v českém křesťanském prostředí. A jako kněz Církve československé husitské podněcoval prof. Kubáč soustavně zájem o Starý zákon (Tanach) i ve vlastní církvi nejen svými články, ale zejména svým kázáním, jímž napomáhal k porozumění Tanachu prostému účastníkovi bohoslužeb. Jeho dílo proto tvoří vedle překladů a referování o tom, co se na poli starozákonního bádání děje, také výklad biblického textu, průzkum pojmů a termínů na způsob slovníkových hesel a kázání. Klára Břeňová publikováno: 21.10.2016 10:04 zobrazeno: 392x