WebArchiv - archiv českého webu

Hod Boží vánoční

Narodí se nám dítě, bude nám dán Syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce a Vládce pokoje.            IZAJÁŠ 9, 6

 

První čtení z Písma: Izajáš 52,7-10

Tužby vánoční:

2. Aby o vánočních svátcích naše srdce Duchem Kristovým se naplnila, modleme se k Hospodinu.

3. Aby Ježíšovo evangelium naší myslí i celým naším životem pronikalo, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, tvůj jednorozený Syn vzal na sebe naši přirozenost a dnešního dne se narodil jako dítě Mariino, abychom se tvou milostí znovuzrodili a stali se tvými dětmi. Svým svatým Duchem nás osviť, ať přijmeme tvé Slovo – Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Evangelium: Jan 1,1-14

Druhé čtení z Písma: Židům 1,1-6

Verše k obětování: Žalm 89,12.15

Verše k požehnání: Žalm 98,3-4

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, dej, ať dnes narozený Spasitel světa, skrze něhož jsme se znovuzrodili k novému životu, nám udělí dar života věčného! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 211, 216, 228, 321, 210Václav Drašnar publikováno: 19.12.2016 10:52 zobrazeno: 763x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus