WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po zjevení

Miluješ spravedlnost, nenávidíš zvůli; proto tě, božský, pomazal Bůh tvůj olejem veselí nad tvoje druhy.                      ŽALM 45,8

 

První čtení z Písma: Izajáš 42, 1-7 

 

Tužby:

2. Abychom náš křest si připomínali a zpytováním svědomí sebe sama očišťovali, modleme se k Hospodinu.

3. Aby z nás Duch svatý učinil statečné vyznavače pravdy Boží a zákona Kristova, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku, Hospodine, křtem v Jordánu jsi prohlásil Ježíše svým milovaným Synem a pomazal jsi ho Duchem svatým. Dej všem pokřtěným v jeho jméno, ať zachovávají křestní slib a přijímají ho za Spasitele! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení z Písma: Skutky 10, 34-43

 

Evangelium: Matouš 3, 13-17

 

Verše k obětování: Žalm 118, 25-27

 

Verš k požehnání: Marek 1, 11

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nás nebeské světlo vždy a všude osvěcuje, abychom s čistou myslí poznávali a s pravou láskou přijímali svátost večeře Páně, na níž nám ze své milosti dáváš účast. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 155, 36, 112, 170, 335Václav Drašnar publikováno: 02.01.2017 12:37 zobrazeno: 610x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus