WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Druhá neděle po zjevení

Hospodin seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná.         ŽALM 107, 20-21

 

První čtení: Izajáš 49,3.5-6

 

Tužby:

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, tvůj Syn je světlem světa. Dej, ať se na nás odráží světlo jeho slávy, abychom byli světlem naší zemi! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Korintským 1,1-9

 

Evangelium: Jan 1,29-42

 

Verše k obětování: Žalm 66,1.16

 

Verše k požehnání: Jan 1,41.42

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať živeni tvým slovem a svátostmi se připravujeme na splnění tvých zaslíbení! Prosíme o to ve jménu 

Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 43, 185, 188 Václav Drašnar publikováno: 10.01.2017 06:05 zobrazeno: 553x