WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Třetí neděle po zjevení

Budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sijón a ukáže se ve své slávě.             ŽALM 102, 16-17

 

První čtení z Písma: Izajáš 8,23-9,3 (9,1-4)

 

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, milostivě dej, ať odpovídáme na zavolání našeho Spasitele a zvěstujeme všem lidem dobrou zprávu o spasení, aby se nad naší zemí zjevila sláva jeho velikého díla! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Kris-ta, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 1,10-18

 

Evangelium: Matouš 4,12-23

 

Verše k obětování: Žalm 118,16-17

 

Verše k požehnání: Matouš 4,19-20

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že mezi nás štědře rozděluješ své dary. Dopřej nám, ať na sobě zakoušíme jejich účinnost! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 97, 9, 71, 186, 192, 312Václav Drašnar publikováno: 16.01.2017 10:12 zobrazeno: 619x