WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Pátá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Pátá neděle po zjevení

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh.      

ŽALM 95,6-7

 

První čtení z Písma (varianta I): Izajáš 58,6-9a

 

První čtení z Písma (varianta II): Izajáš 58,9b-12

 

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, vysvoboď nás z pout našich hříchů a daruj nám svobodný život ve svém Synu! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 2,1-9

 

Evangelium: Matouš 5,13-20

 

Verše k obětování: Žalm 17,5-7

 

Verš k požehnání (varianta I): Žalm 43,4

 

Verš k požehnání (varianta II): Matouš 5,16

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať dosáhneme plné míry spásy, jejíž příslib jsme přijali v tajemství chleba a kalicha! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

 

Vhodné písně: 35, 51, 83, 85, 301 Václav Drašnar publikováno: 30.01.2017 11:14 zobrazeno: 499x