WebArchiv - archiv českého webu

Šestá neděle po zjevení

Buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.                    ŽALM 31,3-4

 

První čtení z Písma: Deuteronomium 30,15-20

 

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

 

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, ty jsi posilou všech, kdo v tebe věří. Milostivě přijmi naše modlitby, neboť jsme slabí a bez tebe nemůžeme činit nic dobrého. Svou milostí nám pomáhej zachovávat tvá přikázání, abychom se ti líbili v myšlenkách i ve skutcích! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 3,1-9

 

Evangelium: Matouš 5,21-37

 

Verše k obětování: Matouš 5,23-24

 

Verše k požehnání: Žalm 119,12-13

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že nás u svého stolu sytíš nebeskou radostí a pokojem. Dej, ať neustále toužíme po pravém životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


 

Vhodné písně: 48, 54, 182, 291, 295, 307 
Václav Drašnar publikováno: 06.02.2017 10:05 zobrazeno: 569x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus