WebArchiv - archiv českého webu

Sedmá neděle po Zjevení

Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.                        

ŽALM 13,5-6

 

První čtení z Písma: Leviticus 19,1-2.17-18

 

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, učíš nás, že bez lásky naše skutky nic nejsou. Prosíme tě, vlij do našich srdcí svou lásku – ten největší dar, pravé pouto pokoje a všech ctností! Co bylo mrtvé, poté před tebou ožije. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 3,10-11.16-23

 

Evangelium: Matouš 5,38-48 

 

Verš k obětování: Žalm 5,3

 

Verše k požehnání (varianta I): Žalm 9,2-3

 

Verš k požehnání (varianta II): Matouš 5,48

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, ze své veliké štědrosti nás naplňuješ vším dobrým. Prosí­me tě, obdaruj nás plnou mírou spásy, ať můžeme navěky chválit jméno Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 8, 12, 21, 73, 86, 200, 308Václav Drašnar publikováno: 13.02.2017 11:59 zobrazeno: 626x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus