WebArchiv - archiv českého webu

Poslední neděle po zjevení – Proměnění Páně

Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu!               ŽALM 100,2

První čtení z Písma: Exodus 24,12-18

 

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, než měl tvůj Syn trpět, na svaté hoře jsi zjevil jeho slávu. Dej, ať vírou vidíme světlo jeho tváře! Posiluj nás, abychom nesli svůj kříž, a tak se mu stali podobnými. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení z Písma: 2. Petrův 1,16-21

 

Evangelium: Matouš 17,1-9

 

Verše k obětování: Žalm 100,2-3

 

Verš k požehnání: Matouš 17,9

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, pokorně tě prosíme, ať tvůj lid, který občerstvuješ svým slovem a svátostmi, tobě slouží životem, v němž budeš mít zalíbení. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 46, 49, 101, 146, 197Václav Drašnar publikováno: 20.02.2017 03:52 zobrazeno: 622x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus