WebArchiv - archiv českého webu

První neděle postní - Invocavit

Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti.                         ŽALM 91, 15-16

 

První čtení: Genesis 2,15-17; 3,1-7

 

Tužby postní:

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu.

                 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, tvůj milovaný Syn obstál, když ho ďábel pokoušel. Pospěš nám na pomoc, neboť i na nás útočí různá pokušení. Dej, ať my všichni, jejichž slabost znáš, nalezneme záchranu ve tvé síle! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení z Písma: Římanům 5,12-19

Evangelium: Matouš 4,1-11

Verš k obětování: Žalm 91,4

Verš k požehnání (varianta I): Žalm 91,2

Verš k požehnání (varianta II): Matouš 4,10b

 

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, zbav nás hříšných zvyklostí a daruj nám účast na tajemství spásy, jejímž příslibem nám jsou svátostné dary chleba a kalicha. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 100, 156, 246, 324Václav Drašnar publikováno: 02.03.2017 11:59 zobrazeno: 586x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus