WebArchiv - archiv českého webu
Navštivte e-shop eblahoslav.cz

Pátá neděle postní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Druhá neděle postní (Reminiscere)

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti; ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení!                  ŽALM 25,6.2b.22

První čtení z Písma: Genesis 12,1-4a

 

Tužby postní:

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, tvé milosrdenství je věčné! Buď milostiv ke všem, kdo sešli z tvých cest, a přiveď je nazpět do náruče svého milovaného Syna. Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 4,1-5.13-17

Evangelium: Jan 3,1-17

Verše k obětování: Žalm 119,47-48

Verš k požehnání: Jan 3,16

 

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, dej, abychom občerstveni tvými svátostmi tobě důstojně sloužili příkladným životem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 46, 47, 235, 236, 306Václav Drašnar publikováno: 06.03.2017 10:40 zobrazeno: 593x