WebArchiv - archiv českého webu

Třetí neděle postní (Oculi)

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený.            ŽALM 25,15-16

První čtení z Písma: Exodus 17, 3-7

Tužby postní:

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, my nemáme sil, abychom si sami pomohli. Posiluj nás a ochraňuj před poskvrnou těla i duše! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 5,1-8

 

Evangelium: Jan 4,5-42

 

Verše k obětování: Žalm 19,9-11

 

Verš k požehnání: Jan 4,14

 

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, děkujeme ti, že dáváš nám účast na svatém tajemství večeře Páně. Očisti nás ode všech hříchů a vysvoboď z každého nebezpečí! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 68, 75, 76, 238, 201 Václav Drašnar publikováno: 13.03.2017 10:25 zobrazeno: 732x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus