WebArchiv - archiv českého webu

Čtvrtá neděle postní (Laetare)

Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete! Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů.      IZAJÁŠ 66, 10-11

První čtení z Písma: 1. Samuelova 16,1b.6-7.10-13

Tužby postní:                                               

2. Aby nám dal sílu sebe sama zapřít, svůj kříž pokorně nést a Krista následovat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby upřímným pokáním a vnitřní očistou si naše srdce proměňoval, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, poslal jsi svého Syna, aby se stal pravým životodárným chlebem světu. Dávej nám ten chléb stále, ať žije v nás a my v něm! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení z Písma: Efezským 5,8-14

Evangelium: Jan 9,1-41

Verš k obětování: Žalm 135,6a

Verš k požehnání: Jan 9, 11

 

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, pomoz nám, ať svaté dary chleba a kalicha přijímáme s upřímnou zbožností a věřícím srdcem! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 52, 82, 87, 180, 245, 312, 323Václav Drašnar publikováno: 20.03.2017 10:46 zobrazeno: 746x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus