WebArchiv - archiv českého webu

První neděle po Velikonocích

Jako novorozené děti Boží mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku.

Aleluja! (1. Petrův 2, 2)

 

První čtení: Skutky 2,14a.22-32

 

Tužby velikonoční (I):

2. Aby Kristovo vzkříšení našimi srdci proniklo a k životu věčnému nás přivedlo, modleme se k Hospodinu.

3. Aby Kristovo vítězství v celém světě zavládlo a mír národům přineslo, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, ve velikonočním tajemství jsi ustanovil novou smlouvu smíření. Dej, ať všichni, kdo se znovuzrodili v obecenství těla Kristova, svým životem zachovávají to, co vyznávají svou vírou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Petrův 1,3-9

Evangelium: Jan 20,19-31

Verše k obětování: Matouš 28,2.5.6

Verš k požehnání: Jan 20,27

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, děkujeme ti za dary chleba a kalicha, které jsi nám udělil pro naše vykoupení a spásu. Dej, ať jsou nám zdrojem nového života! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 146, 252, 258, 260 Václav Drašnar publikováno: 18.04.2017 11:19 zobrazeno: 618x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus