WebArchiv - archiv českého webu

Třetí neděle po Velikonocích

Jásej Bohu, celá země. Pějte chvály k slávě jeho jména. Jeho slávu šiřte chvalozpěvem. Aleluja!            

ŽALM 33,5-6

 

První čtení: Skutky 2,42-47

 

Tužby velikonoční (II):

2. Za dar osvícení, abychom moudrost Boží v Kristu Ježíši vírou přijímali a zalíbení v ní nalézali, modleme se k Hospodinu.

3. Za dar síly, abychom sladké jho zákona Kristova na sebe ochotně brali a věrně až do konce nesli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, tvůj Syn je dobrý Pastýř tvého lidu. Pomoz nám, abychom poznávali jeho hlas, jímž nás volá jménem, a nechali se jím vést! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Petrův 2,19-25

Evangelium: Jan 10,1-10

Verše k obětování: Žalm 146,1-2

Verše k požehnání: Jan 10,11.17

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, dej, ať svátost večeře Páně, kterou jsme s vírou přijali, nás obnoví, posílí a posvětí! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 253, 64, 79, 143, 162, 189, 190, 289 Václav Drašnar publikováno: 02.05.2017 10:02 zobrazeno: 607x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus