WebArchiv - archiv českého webu

Pátá neděle po Velikonocích

S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země: Hospodin vykoupil svůj lid. Aleluja!               IZAJÁŠ 48,20 

První čtení: Skutky 17,22-31 

Tužby velikonoční (III): 

2. Aby v našich srdcích živou víru v Krista a naději na věčné dědictví v nebesích utvrzoval, modleme se k Hospodinu. 

3. Aby v našich duších svůj chrám si vybudoval a nás na své královské kněžstvo posvěcoval, modleme se k Hospodinu. 

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, všem, kdo tě milují, jsi připravil dobré věci nad každé pomyšlení. Vlij do našich srdcí lásku, abychom tě ve všem a nade vše milovali, a tak získali tvá zaslíbení, která přesahují všechny naše tužby! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Druhé čtení: 1. Petrův 3,13-22 

Evangelium: Jan 14,15-21 

Verše k obětování: Žalm 66,8-9.20 

Verše k požehnání: Jan 14,18.20 

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, děkujeme ti, že nám ve večeři Páně dáváš okoušet dary z nebeské hostiny. Dej, abychom stále toužili po duchovním pokrmu a nápoji. Syť nás chlebem života a občerstvuj nás z kalicha spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

Vhodné písně: 66, 117, 194, 198, 201, 288 Václav Drašnar publikováno: 18.05.2017 04:18 zobrazeno: 545x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus