WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Hod Boží svatodušní (Letnice)

Duch Hospodinův naplňuje zemi, on, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja!

            MOUDROST 1,7

 

První čtení: Skutky 2,1-11 (12-21)

 

Tužby svatodušní:

2. Aby seslal na nás oheň posvěcující milosti a udělil nám dary poznání, víry, lásky a pokoje, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom milostí Boží posvěceni a s Boží vůli sjednoceni přijali podíl na věčném životě, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, o Letnicích jsi uvedl svůj lid do veškeré pravdy, když jsi mu seslal světlo svého Ducha. Dej, ať působením téhož Ducha rosteme v lásce k tobě a k našim bližním! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 12,3b-13

Evangelium: Jan 20,19-23

Verše k obětování: Žalm 68,29-30

Verše k požehnání: Skutky 2,2.4

 

Modlitba k požehnání:

Bože naší spásy, vlij nám do srdcí svého Ducha, ať nás očistí a svou milostí posvětí, abychom vydávali ovoce dobrých skutků. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 261, 263, 265, 267

 Václav Drašnar publikováno: 29.05.2017 11:10 zobrazeno: 338x