WebArchiv - archiv českého webu

Hod Boží svatodušní (Letnice)

Duch Hospodinův naplňuje zemi, on, jenž dává všemu řád, zná každou myšlenku. Aleluja!

            MOUDROST 1,7

 

První čtení: Skutky 2,1-11 (12-21)

 

Tužby svatodušní:

2. Aby seslal na nás oheň posvěcující milosti a udělil nám dary poznání, víry, lásky a pokoje, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom milostí Boží posvěceni a s Boží vůli sjednoceni přijali podíl na věčném životě, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, o Letnicích jsi uvedl svůj lid do veškeré pravdy, když jsi mu seslal světlo svého Ducha. Dej, ať působením téhož Ducha rosteme v lásce k tobě a k našim bližním! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení z Písma: 1. Korintským 12,3b-13

Evangelium: Jan 20,19-23

Verše k obětování: Žalm 68,29-30

Verše k požehnání: Skutky 2,2.4

 

Modlitba k požehnání:

Bože naší spásy, vlij nám do srdcí svého Ducha, ať nás očistí a svou milostí posvětí, abychom vydávali ovoce dobrých skutků. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 261, 263, 265, 267

 Václav Drašnar publikováno: 29.05.2017 11:10 zobrazeno: 634x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus