WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba na teologické konferenci v Brně

04.05.2017

„Dobrořečte Hospodinu, všichni Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě za nočního času. Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu! Hospodin ti žehnej ze Sijónu; on učinil nebesa i zemi.“ Ž 134,1-3

Bože, děkujeme ti, že nás oslovuješ a povoláváš různými způsoby ke službě v Církvi československé husitské jako duchovní a laické pracovníky. Děkujeme ti, že jsme na sobě a ve svém životě mohli zakusit moc evangelia, že jsi i nás povolal ze tmy do tvého podivuhodného světla, abychom hlásali tvé podivuhodné činy (1 Pt 2,9). Děkujeme ti za toto setkání zde v Brně, za chvíle modlitby, rozhovory, osobní svědectví a vzájemné sdílení. Uvědomujeme si, že společně neseme Kristem dané poslání v různosti darů, schopností a hřiven. Poznáváme, že prožíváme obtížné situace a problémy, se kterými se museli vyrovnávat a vyrovnávají i druzí. Modlíme se za studenty teologické fakulty, za bohoslovce, za ty, kteří se rozhodují pro službu tobě jako své životní zaměření. Prosíme za všechny duchovní, ať mladší, nebo starší. Uč nás spolehnout na tebe ve zdaru, i tehdy, když prožíváme malou odezvu a zakoušíme neúspěch. Myslíme na ty, kteří pro nemoc nebo stáří nemohou vykonávat již duchovenskou službu. Posiluj jejich vědomí, že jsou ve tvých rukou. Buď posilou v našich zápasech, dej nám moudrost zaměřovat se na to nejdůležitější – na tvé království, a posvěť a požehnej naši společnou službu tobě. Amen.

Brno 4. květen 2017                   



Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.06.2017 02:17 zobrazeno: 150x