WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

3. neděle po svatém Duchu

Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého Pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem navěky!       ŽALM 27, 8-9

 

První čtení: Jeremjáš 20,10-13

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Aby ze zármutku všedních starostí a zloby malicherných sporů naši mysl vzhůru k sobě povznášel, modleme se k Hospodinu.

3. Aby daroval nám sílu konat dobro a v dobrém díle pracovat pro větší slávu Boží a pokoj mezi lidmi, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, daruj nám vytrvalou lásku a úctu ke tvému svatému jménu, neboť my věříme, že nepřestáváš pomáhat všude tam, kde vládneš svou dobrotivou rukou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 6,1b-11

 

Evangelium: Matouš 10,24-39

 

Verše k obětování: Žalm 17,5-7

 

Verš k požehnání: Žalm 145,15

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za pozvání ke tvému stolu. Dej, ať nás milost společného stolování posiluje i v každodenním životě! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 163, 300, 51, 58, 95, 308, 310, 312 Václav Drašnar publikováno: 20.06.2017 10:17 zobrazeno: 316x