WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba při představení církevní knihovny dr. Františka Kováře

12.06.2017

„Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“ Ř 15,4  

Bože, děkujeme ti za Knihu knih – Písmo svaté, které je světlem a zdrojem pravé moudrosti.

Děkujeme ti, že prostřednictvím knih můžeme poznávat zápas a svědectví víry otců a rozpoznávat cestu tvého lidu dějinami pod tvojí milostí.

Prostřednictvím knih můžeme hledat orientaci v přítomné době a rozvažovat o budoucnosti.

Děkujeme ti za tuto knihovnu, na jejímž počátku byl dr. František Kovář. Děkujeme ti za myšlenkové dílo zakladatelské generace i následujících učitelů naší církve.

Bože, dej nám své požehnání a dopřej svou milost všem, kteří zde budou usilovat o prohloubení svých vědomostí a rozšíření svých znalostí. Ať tato knihovna se rozvíjí k prospěchu církve, slouží mnohým a napomáhá k poznávání a šíření tvého Slova.

Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je Hospodin věrný (Ž 33,4). Amen

Červen 2017                    Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 20.06.2017 04:15 zobrazeno: 152x