WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

4. neděle po svatém Duchu

Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí.        ŽALM 34,12.6

První čtení: Jeremjáš 28,5-9

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Aby ze zármutku všedních starostí a zloby malicherných sporů naši mysl vzhůru k sobě povznášel, modleme se k Hospodinu.

3. Aby daroval nám sílu konat dobro a v dobrém díle pracovat pro větší slávu Boží a pokoj mezi lidmi, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, svou církev jsi vybudoval na základech apoštolů a proroků a tvůj Syn je kamenem úhelným. Spoj nás s nimi jednotou ducha, abychom byli tvým svatým chrámem! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 6,12-23

 

Evangelium: Matouš 10,40-42

 

Verš k obětování: Přídavky k Danielovi 3,40

 

Verš k požehnání: Žalm 103,1

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nás tvá uzdravující moc očistí od hříchu, odvede od našich špatných cest a přivede na cestu pravou! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 6, 83, 85, 87, 94, 41, 110, 174Václav Drašnar publikováno: 26.06.2017 02:53 zobrazeno: 327x