WebArchiv - archiv českého webu

5. neděle po svatém Duchu

Na mysli nám tane tvé milosrdenství, Bože, zde, uprostřed tvého chrámu. Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země.           ŽALM 48,10-11

 

První čtení: Zacharjáš 9,9-12

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Aby ze zármutku všedních starostí a zloby malicherných sporů naši mysl vzhůru k sobě povznášel, modleme se k Hospodinu.

3. Aby daroval nám sílu konat dobro a v dobrém díle pracovat pro větší slávu Boží a pokoj mezi lidmi, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, učíš nás zachovávat tvá přikázání, abychom milovali tebe a naše bližní. Daruj nám svou milost, ať jsme ti oddáni celým srdcem a navzájem spojeni čistou láskou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 7,15-25a

 

Evangelium: Matouš 11,16-19.25-30

 

Verše k obětování: Žalm 18,28.32

 

Verš k požehnání: Žalm 34,9

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nás nebeské tajemství večeře Páně obnoví ve víře, posvětí v lásce a posílí v naději! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 10, 25, 60, 70, 76, 104, 107, 148, 192 Václav Drašnar publikováno: 03.07.2017 11:55 zobrazeno: 795x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus