WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Třetí neděle adventní


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH

13. prosince
Adventní koncert

Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

6. neděle po svatém Duchu

Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.   

                                                                                                            ŽALM 17,15

 

První čtení: Izajáš 55,10-13

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Aby ze zármutku všedních starostí a zloby malicherných sporů naši mysl vzhůru k sobě povznášel,

modleme se k Hospodinu.

3. Aby daroval nám sílu konat dobro a v dobrém díle pracovat pro větší slávu Boží a pokoj mezi lidmi,

modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, pomoz nám poznat, co máme konat, a ze své milosti nám také dej sílu to uskutečňovat!

Věříme, že naše pokorné modlitby přijmeš. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: Římanům 8,1-11

 

Evangelium: Matouš 13, 1-9.18-23

 

Verše k obětování: Žalm 25,1-2

 

Verše k požehnání: Žalm 84,2-3

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať smíme přijmout plnou míru spásy, jejíž příslib jsme přijali v tajemství chleba a kalicha.

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 56, 71, 77, 88, 138, 163, 200Klára Břeňová publikováno: 10.07.2017 08:51 zobrazeno: 256x