WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle po svatém Duchu

Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem.   

                                                                                                            ŽALM 17,15

 

První čtení: Izajáš 55,10-13

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II):

2. Aby ze zármutku všedních starostí a zloby malicherných sporů naši mysl vzhůru k sobě povznášel,

modleme se k Hospodinu.

3. Aby daroval nám sílu konat dobro a v dobrém díle pracovat pro větší slávu Boží a pokoj mezi lidmi,

modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, pomoz nám poznat, co máme konat, a ze své milosti nám také dej sílu to uskutečňovat!

Věříme, že naše pokorné modlitby přijmeš. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: Římanům 8,1-11

 

Evangelium: Matouš 13, 1-9.18-23

 

Verše k obětování: Žalm 25,1-2

 

Verše k požehnání: Žalm 84,2-3

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať smíme přijmout plnou míru spásy, jejíž příslib jsme přijali v tajemství chleba a kalicha.

Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 56, 71, 77, 88, 138, 163, 200Klára Břeňová publikováno: 10.07.2017 08:51 zobrazeno: 518x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus