WebArchiv - archiv českého webu

7. neděle po svatém Duchu

Avšak Bůh mi poskytuje pomoc, Panovník je s těmi, kdo mě podpírají. Kéž to zlo odrazí na ty, kdo proti mně sočí! Ve své věrnosti je umlč.        ŽALM 54,6-7

 

První čtení: Izajáš 44,6-8

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Za dar posvěcující milosti, abychom jako dědicové Kristovi v duchu a v pravdě Boha uctívali, modleme se k Hospodinu.

3. Aby naše lidsky nedokonalá modlitba byla přesto nebeskému Otci milá a vlídně jím přijatá, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, prameni veškeré moudrosti, ty znáš naše potřeby dříve, než o ně prosíme. Měj soucit s naší slabostí a milostivě nám daruj vše, oč se prosit neodvažujeme, nebo ve své slepotě o to prosit neumíme! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Římanům 8,12-25

Evangelium: Matouš 13,24-30.36-43

Verše k obětování: Žalm 19,9.10.11.12

Verše k požehnání: Žalm 111,4-5

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nám přijímání svátosti večeře Páně přináší očištění, posvěcení a jednotu v lásce! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 4, 39, 52, 53, 54, 83, 104, 308Václav Drašnar publikováno: 17.07.2017 10:08 zobrazeno: 595x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus