WebArchiv - archiv českého webu

9. neděle po svatém Duchu

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.                 ŽALM 145,15-16

 

První čtení: Izajáš 55,1-3

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (III):

2. Za dar posvěcující milosti, abychom jako dědicové Kristovi v duchu a v pravdě Boha uctívali, modleme se k Hospodinu.

3. Aby naše lidsky nedokonalá modlitba byla přesto nebeskému Otci milá a vlídně jím přijatá, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, ve své dobrotě a milosrdenství očišťuj a ochraňuj svou církev a veď ji po svých cestách, neboť v bezpečí setrvá jedině s tvou pomocí. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 9,1-5

 

Evangelium: Matouš 14,13-21

 

Verše k obětování: Žalm 90,13-14

 

Verš k požehnání: Moudrost 16,20

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nás účast na tajemství chleba a kalicha duchovně obnoví a přivede k novému životu! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 25, 65, 113, 129, 150, 157, 169, 288, 294 Václav Drašnar publikováno: 31.07.2017 10:22 zobrazeno: 476x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus