WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Navštivte e-shop eblahoslav.cz Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

3. neděle po zjevení


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Zemřela sestra Cath Moss

Vážené sestry a vážení bratři, přátelé,

oznamujeme, že sestra Cath Moss dokončila svůj životní běh a děkujeme Pánu Bohu,

že byla vyrovnaná, smířená, pokojná a vyjadřovala se, že i šťastná.

Starosti jí opustily, protože Pán Bůh její srdce naplnil vírou, pokojem a ujištěním,

že vše a všechny tady může zanechat, protože i o ně se Pán postará.

Rozloučení se bude konat v náboženské obci Michle, čas a termín bude náboženskou obcí upřesněn.

Vzpomínáme na její velké aktivity a pomoc mládeži, budování ekumenické sítě mladých, 

na její velkou obětavou práci při povodni v České republice v roce 2002,

její práci na projektech určených pro lidi ohrožené různou formou vyloučení.


Ž 84, 2-3: Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů!

Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích,

mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!

 

Eva Mikulecká, farářka NO Michle

David Tonzar, pražský biskup 

Přílohy:

pdf3162-cath-oznameni-final.pdfKlára Břeňová publikováno: 04.08.2017 10:09 zobrazeno: 138x