WebArchiv - archiv českého webu

11. neděle po svatém Duchu

Lépe utíkat se k Hospodinu než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu než doufat v knížata.       

ŽALM 118,8-9

 

První čtení: Izajáš 56,1.6-7

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v našich srdcích sobectvím a pýchou oheň Kristovy lásky nezhášeli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokornou a oddanou službou Bohu a bližním stali se bohatými ve víře, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, svého jediného Syna jsi dal jako oběť za náš hřích a jako příklad služby pro nás. Dej nám milost vděčně přijmout plody jeho díla vykoupení a každodenně ho následovat v jeho stopách! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 11,1-2a.29-32

Evangelium: Matouš 15,21-28

Verše k obětování: Žalm 34,8-9

Verš k požehnání: Žalm 130,7

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať svátost večeře Páně stále posvěcuje naši duši i tělo a posiluje nás k dosažení věčné spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 52, 54, 97, 101, 105, 109, 183, 311Václav Drašnar publikováno: 14.08.2017 11:33 zobrazeno: 483x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus