WebArchiv - archiv českého webu

13. neděle po svatém Duchu

Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám, neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.                   ŽALM 86,3.5

 

První čtení z Písma: Jeremjáš 20,7-9

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV):

2. Abychom v našich srdcích sobectvím a pýchou oheň Kristovy lásky nezhášeli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokornou a oddanou službou Bohu a bližním stali se bohatými ve víře, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, dárce všeho dobrého, vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu a vlij do nás pravou víru, abychom vydávali ovoce dobrých skutků! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 12,9-21

Evangelium: Matouš 16,21-27

Verše k obětování: Žalm 40,14a.15a.18b

Verš k požehnání: Žalm 31,20

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, svým slovem a svátostmi obnovuj a očišťuj naše srdce, ať spoléháme na tvou pomoc nyní i v budoucnu. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 3, 7, 20, 47, 55, 62, 95, 100, 163, 180, 186 Václav Drašnar publikováno: 30.08.2017 10:55 zobrazeno: 546x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus