WebArchiv - archiv českého webu

16. neděle po svatém Duchu

Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho.      ŽALM 78,1

První čtení: Jonáš 3,10-4,11

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Aby upevňoval naši vůli a přivedl nás k vítězství nad našimi lidskými slabostmi, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vzdát se všeho, co brání Krista následovat a jeho zákon zachovávat, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, dej, abychom nedychtili po věcech pozemských, ale milovali věci nebeské. Pomoz nám opouštět všecko pomíjivé a držet se toho, co je trvalé. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 1,21-30

Evangelium: Matouš 20,1-16

Verš k obětování: Žalm 138,7

Verše k požehnání: Žalm 119,4-5

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, dej, ať tvá odpouštějící milost a uzdravující působení nás zbaví nepokoje a umožní nám držet se tvých přikázání. Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Václav Drašnar publikováno: 20.09.2017 11:34 zobrazeno: 544x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus