WebArchiv - archiv českého webu

18. neděle po svatém Duchu

Hospodine, v tvé moci je všecko a nikdo ti nemůže odolat. Neboť ty jsi učinil nebe a zemi i všecko podivuhodné pod nebem. Jsi Pánem všeho.                      PŘÍDAVKY K ESTER 13,9-10

 

První čtení: Izajáš 5,1-7

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (V):

2. Aby upevňoval naši vůli a přivedl nás k vítězství nad našimi lidskými slabostmi, modleme se k Hospodinu.

3. Aby nám dal sílu vzdát se všeho, co brání Krista následovat a jeho zákon zachovávat, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, ty vždycky nasloucháš, když tě prosíme, a dáváš více, než si přejeme. Zahrň nás hojností svého milosrdenství, odpusť nám vše, z čeho nás obviňuje svědomí, a pro oběť svého Syna nám daruj dobro, o něž sami nejsme hodni prosit. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Filipským 3,4b-14

 

Evangelium: Matouš 21,33-46

 

Verš k obětování: Žalm 19,15

 

Verš k požehnání: Pláč 3, 25

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti za pokrm nesmrtelnosti, který jsi nám daroval ve svaté večeři Páně. Dej, ať s čistým srdcem přijímáme to, čeho se dotýkáme ústy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Václav Drašnar publikováno: 02.10.2017 11:57 zobrazeno: 554x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus