WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba za domov 2017

28.10.2017

Modlitba za domov 2017: 

Dvořákovy Biblické písně s výkladem a diskuse o budoucnosti a hodnotách Evropy

Modlitba za domov 2017 začne 28. října ekumenickou bohoslužbou v 9.30 h v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde bude i zakončena od 15 h ekumenickou slavností, přenášenou živě na ČT 2. Z hudebních těles se letos můžete těšit na Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Poprvé se letos uskuteční programy též v kostelích a sborech kolem nám. Jiřího z Poděbrad a mezi nimi i ve dvou sborech CČSH – v Husově sboru na Vinohradech a ve sboru knížete Václava na Zderaze. V Husově sboru na Vinohradech zazní Dvořákovy Biblické písně v podání pěti husitských pěvců (Dity Vích Hořínkové, Dity Krausové, Marie Šustrové, Hany Tonzarové a Marka Vávry) za varhanního doprovodu ThDr. Petra Tvrdka. Žalmický text Dvořákových Biblických písní vyloží vedoucí katedry biblické teologie HTF UK doc. ThDr. Jiří Beneš, známý starozákoník a autor několika výkladových publikací. Ve sboru knížete Václava na Zderaze povedou diskusi o budoucnosti a hodnotách Evropy prof. Jaroslav Maxmilián Kašparů, český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista, autor dvaceti esejistických knih přeložených i do polštiny, italštiny a francouzštiny, dále armádní gen. Ing. Jiří Šedivý, bývalý náčelník gen. štábu Armády ČR a další. Nenechte si letošní ročník Modlitby za domov ujít! Více na www.modlitbazadomov.cz   

Hana Tonzarová 

Přílohy:

pdfPlakát 1 pdfPlakát 2 pdfPlakát 3Václav Drašnar publikováno: 17.10.2017 06:45 zobrazeno: 103x