WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba před společnou liturgickou službou

03.10.2017

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ Ř 12,1

 

Bože, ty jsi nás přizval, abychom konali službu tobě i druhým lidem.

Smíme být tvými kněžími.

A to nejen ve sváteční den, ale každý den svého života.

Chceš, abychom ti přinášeli sebe sama jako tobě milou oběť a dávali se ti tak k dispozici se všemi svými schopnostmi. Neboť ty ses nám v Ježíši Kristu – svém Synu vydal v plnosti.

Prosíme tě, dávej nám vnitřní připravenost před tebe s úctou přistupovat, v upřímnosti srdce se k tobě v modlitbách obracet a přinášet ti stále oběť chvály a vděčných díků.

Bez tvé milosti ti nejsme schopni konat věrně a vytrvale službu. Proto tě prosíme: Buď nám milostiv a obnovuj nás mocí svého Ducha.

Amen

Říjen 2017                                                 

 

 

 

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.11.2017 12:47 zobrazeno: 11x