WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba na svátek knížete Václava při pouti v Olomouci-Černovíře

28.10.2017

„Milosrdenství a věrnost chrání krále, milosrdenstvím podepře svůj trůn.“ Př 20,28

Bože, Pane celého světa a Králi pokoje!

Před tvou tváří dnes myslíme na českého knížete Václava. Děkujeme ti za jeho víru, zbožnost a úctu, s jakou slavil bohoslužbu a vzdával čest tvému jménu. Věříme, že tebe může oslavovat a chválit navěky v nebi se zástupem tvých věrných svědků a mučedníků. Děkujeme ti za jeho příklad, že slyšel Ježíšovu výzvu ke konání skutků milosrdenství, a pomáhal trpícím a strádajícím v jejich nouzi. Děkujeme ti, že jsi mu dal sílu z tvého Ducha, aby překonával dobrem nenávist, soucitem tvrdost, vzděláním neznalost a smírem napětí a spory. Modlíme se za svoji zemi a za náš stát, který v počátku utvářel kníže Václav. Dej moudrost, prozíravost, poctivost a odvážnost těm, kteří stojí a budou stát v čele našeho státu. Ať národy a všichni lidé hledají vzájemné porozumění, sblížení a usilují o přátelské soužití. Svým Duchem veď nás křesťany k jednotě v Kristu, ve kterém se můžeme navzájem poznávat a přijímat jako bratři a sestry, patřící tobě – našemu jedinému společnému nebeskému Otci. K tobě se modlíme s Ježíšem jeho modlitbou:

Otče náš...

Září 2017Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.11.2017 12:48 zobrazeno: 12x