WebArchiv - archiv českého webu
Žena vysvěcená - konference konaná k příležitosti 70. výročí svěcení žen v CČSH Hus 2015 Metodické materiály - Mistr Jan Hus

Krista Krále


POŠTA ccsh.cz     ADRESÁŘ ccsh.cz

VIII sněm CČSH


Odkazy

Diakonie a misie

ekumena

husinec

pension betlem

ubytovna

husitstvi

krestanska media
Statistiky

Modlitba u Žižkovy mohyly u Sudoměře

07.10.2017

„Volám k Bohu, Hospodin mě spasí. On vykoupí mě z vřavy, daruje mi pokoj, ač je jich proti mně tolik. Slyší Bůh a pokoří je, on, jenž odedávna trůní.“ Ž 55,17.19-20a

Věčný Bože, Králi světa, jenž vládneš nad veškerým časem – nad dávnou minulostí, nad přítomností i budoucností.

Myslíme na Jana Žižku z Trocnova a naše předky, kteří hledali a zápasili o tvé království dobra, pravdy a spravedlnosti.

Děkujeme ti za legionáře, kteří posíleni statečností kazatele Jana Husa a bojovníka Jana Žižky přinesli oběti na bojištích první světové války pro náš svobodný a samostatný stát.

Děkujeme ti za všecky ty, kteří se nasadili v boji proti totalitní moci a zvůli.

Prosíme tě, naplňuj celou zemi pokojem a mírem.

Chraň naši vlast před vnějším nebezpečím i vnitřním ohrožením – lidskou slabostí vůči zlu a lhostejností vůči nespravedlnosti.

Děkujeme ti za ty, kteří střeží naši zemi, pomáhají v situacích ohrožení přírodními živly, chrání životy druhých, hájí lidskou důstojnost a zajišťují bezpečnost v konfliktních situacích světa.

Veď lidi ke smíření, vzájemnosti a k naplňování Kristova zákona lásky.

Jeho modlitbou se k tobě společně modlíme: Otče náš…

Říjen 2017

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.11.2017 12:52 zobrazeno: 10x